MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KTS: EPS năm 2012 đạt 7.147 đồng

26-01-2013 - 18:00 PM | Doanh nghiệp

LNST của riêng quý 4 đạt 6,55 tỷ đồng, tăng 43,64% so với cùng kỳ nâng lãi sau thuế năm 2012 lên 27,87 tỷ đồng, giảm 58,33% so với năm 2011.

Công ty cổ phần Đường Kon Tum (KTS) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4, doanh thu thuần của công ty đạt 95,75 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm so với cùng kỳ nên lãi gộp tăng mạnh 248% so với cùng kỳ.

LNST của riêng quý 4 đạt 6,55 tỷ đồng, tăng 43,64% so với cùng kỳ nâng lãi sau thuế năm 2012 lên 27,87 tỷ đồng, giảm 58,33% so với năm 2011. So với kế hoạch 26,35 tỷ đồng LNST được ĐHCĐ giao phó, công ty đã vượt chỉ tiêu.

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế Quý IV/2012 tăng so với cùng kỳ năm trước 43,73% là  do  việc tiêu thụ sản phẩm  tăng vượt mức của các yếu tố sản lượng, doanh thu cụ thể như sau:

Chính những yếu tố trên đã góp phần làm lợi nhuận sau thuế trong Quý IV/2012 tăng cao so với cùng kỳ năm 2011.

So với vốn điều lệ 39 tỷ đồng, EPS năm 2012 của KTS đạt 7.147 đồng. Ngày 11/1/2013 công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10:3.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

95.75

42.41

125.77%

313.71

314.44

-0.23%

Giá vốn

82.56

38.62

113.78%

259.89

220.36

17.94%

Tỷ trọng giá vốn/DT

86.22%

91.06%

 

82.84%

70.08%

 

LN gộp

13.19

3.79

248.02%

53.82

94.09

-42.80%

LNST

6.55

4.56

43.64%

27.87

66.89

-58.33%

Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

thanhhuong

HNX

Trở lên trên