MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LCM, HGM: Quý 2/2014 doanh thu, lợi nhuận sa sút

19-07-2014 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

Cả hai doanh nghiệp ngành khai khoáng đã có một quý kinh doanh giảm sút mạnh so với cùng kỳ cả về doanh thu và lợi nhuận.

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã CK: HGM): Riêng quý 2/2014 doanh thu thuần đạt 26,11 tỷ đồng giảm 41,55% so với cùng kỳ trong khi tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần lại tăng cao khiến lợi nhận gộp chỉ đạt 11,63 tỷ đồng giảm 63,62% so với quý 2/2013.

Trong kỳ công ty chịu thêm khoản lỗ khác 2,256 tỷ đồng nên LNST chỉ còn 7,7 tỷ đồng giảm 72,4% so với cùng kỳ nâng mức LNST 6 tháng đầu năm 2014 lên 23,4 tỷ đồng giảm 55% so với cùng kỳ năm 2013. EPS 6 tháng đầu năm 2014 chỉ đạt 1.857 đ/CP trong khi đó cùng kỳ công ty có con số EPS khiến nhiều doanh nghiệp khác ngưỡng mộ ở mức 8.258 đ/CP.

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã CK: HGM) 

Chỉ tiêu

Q2/2014

Q2/2013

Thay đổi

6T 2014

6T 2013

Thay đổi

Doanh thu thuần

26,11

44,67

-41,55%

63,46

84,84

-25,2%

Giá vốn

14,48

12,7

14,02%

31,55

27,4

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

55,46%

28,43%

 

49,72%

32,3%

 

LN gộp

11,63

31,97

-63,62%

31,9

57,45

 

Lợi nhuận thuần

10,74

33,98

 

30,37

60,2

 

Lợi nhuận khác

-2,256

-4,48

 

-4,76

-4,687

 

LNTT

8,48

29,5

 

25,6

55,53

 

LNST

7,7

27,9

-72,4%

23,4

52

-55,02%

EPS (đ/CP)

625

4.430

 

1.857

8.258

 


Một doanh nghiệp ngành khai khoáng khác là Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã CK: LCM) cũng đã công bố kết quả kinh doanh giảm sút trong quý 2/2014.

Trong kỳ hoạt động kinh doanh ảm đạm với doanh thu thuần chưa đến 1 tỷ đồng, lãi gộp vỏn vẹn gần 4 triệu đồng lại không có lực đỡ từ doanh thu hoạt động tài chính như cùng kỳ (quý 2/2013 công ty thu được 5,3 tỷ đồng lãi từ hoạt động đầu tư chứng khoán) nên LNST chỉ đạt 746 triệu đồng giảm tới 83,24% so với quý 2/2013.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần đạt 3,458 tỷ đồng, LNST đạt 1,36 tỷ đồng lần lượt giảm 85,5% và 84,45% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã CK: LCM)

Chỉ tiêu

Q2/2014

Q2/2013

Thay đổi

6T 2014

6T 2013

Thay đổi

Doanh thu thuần

0,906

11,63

-92,21%

3,458

23,86

-85,51%

Giá vốn

0,902

12,26

 

3,412

21,013

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

99,56%

105,42%

 

98,67%

88,07%

 

LN gộp

0,004

-0,624

 

0,045

2,85

 

Doanh thu tài chính

1,258

6,24

 

2,5

8,33

 

Lợi nhuận thuần

0,785

4,95

 

1,43

9,72

 

LNTT

0,785

4,95

 

1,43

9,72

 

LNST

0,746

4,45

-83,24%

1,36

8,7

-84,45%

Năm 2014 LCM đặt mục tiêu doanh thu đạt 40 tỷ đồng, lãi sau thuế 8 tỷ đồng trong khi HGM lên kế hoạch 151,2 tỷ đồng doanh thu và 56 tỷ đồng LNTT. với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2014 LCM hoàn thành được 17% kế hoạch trong khi tỷ lệ hoàn thành mục tiêu của HGM là 45,6%.

BCTC quý 2/2014_HGM

BCTC quý 2/2014_LCM

Thanh Tú

thanhtu

HNX&HSX

Trở lên trên