MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LHC: Chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 25%

09-04-2015 - 12:43 PM | Doanh nghiệp

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2015

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC)

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2015

Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

Thời gian thực hiện: Ngày 07/05/2015.

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.

PV

VSD

Trở lên trên