MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Licogi 14 bổ sung thêm ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản

26-03-2014 - 15:28 PM | Doanh nghiệp

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Licogi 14 đã thống nhất biểu quyết 91% thông qua việc bổ sung ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản vào ngành nghề kinh doanh của công ty.

Ngày 24/3/2014, Công ty cổ phần Licogi 14 (L14) đã công bố Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên. Nghị quyết nêu rõ, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014 – 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau.

Lợi nhuận trước thuế của công ty trong năm 2013 là 4,526 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 9%. Trong năm 2014, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7 tỷ đồng, mức cổ tức dự kiến 15%.


Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2018

Về công tác đầu tư dự án trong năm 2013, đại hội đã biểu quyết với số phiếu thông qua 100% các mục tiêu sau:

Đối với dự án Khu đô thị Minh Phương phải hoàn thành trong năm 2014 bàn giao cho thành phố Việt Trì theo đúng kế hoạch tiến độ của UBND tỉnh Phú Thọ.

Đối với dự án Khu đô thị Nam Minh Phương sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/50 trình UBND Tỉnh Phú Thọ phê duyệt trong quý 2/2014, xin chủ trương của UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 1/2000 và chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục pháp lý về dự án đầu tư để triển khai.

Công ty sẽ không đầu tư tiếp Dự án Thủy điện Bảo Nhai đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán, đàm phán với các đối tác đã ký hợp đồng khảo sát, thiết kế để chia sẻ rủi ro, tìm đối tác cổ phần, chuyển nhượng cổ phần vốn đã đầu tư.

Đối với dự án Khu đô thị Bình Minh, Lào Cai, công ty sẽ tạm dừng công tác chuẩn bị đầu tư.

Licogi 14 cũng cho biết công ty sẽ đầu tư mới hoặc huy động vốn đầu tư cửa hàng xăng dầu tại Khu đô thị Minh Phương, huy động vốn thành lập Công ty cổ phần kinh doanh xăng dầu, mỡ các loại, vật liệu xây dựng.

Dối với Dự án đầy tư dây chuyền sản xuất gạch block, công ty sẽ đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuẩất gạch Block tại khu đô thị Minh Phương để đáp ứng kịp thời tiến độ xây dựng, bàn giao dự án khu đô thị Minh Phương trong năm 2014 và sản xuất kinh doanh vật liệu trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự đô thị xen kẹt, nhỏ lẻ tại Phú Thọ và Lào Cai để đầu tư.

Đại hội cũng đã thống nhất biểu quyết 91% thông qua việc bổ sung ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản vào ngành nghề kinh doanh của công ty.

Thanh Ngà

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên