MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MDG: Hoàn tất chuyển nhượng CP tại 2 công ty liên kết

19-09-2014 - 15:11 PM | Doanh nghiệp

MDG đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ CP nắm giữ tại CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam và gần ½ số CP nắm giữ tại CTCP Miền Đồng – Đầu tư hạ tầng.

Ngày mai, 20/09/2014, CTCP Miền Đông (MCK: MDG) sẽ tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 tại Tp. Hồ Chí Minh nhằm: (i) Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng và phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2014; (ii) Miễn nhiệm HĐQT & BKS nhiệm kỳ II và Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

MDG cũng vừa có công văn công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại 2 công ty liên kết. Cụ thể:

MDG chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam và chuyển nhượng 400.000CP trong số 803.833CP mà MDG nắm giữ tại CTCP Miền Đông – Đầu tư hạ tầng.

Chi tiết chuyển nhượng chưa được tiết lộ. Trước đó MDG quyết nghị chuyển nhượng vốn góp tại 2 công ty này với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP.

>> 6 tháng lỗ sâu, MDG triệu tập ĐHCĐ bất thường

Trường Giang

quynhnn

Tài chính Plus

Trở lên trên