MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2013, doanh nghiệp Viglacera nỗ lực vượt khó

14-02-2014 - 07:50 AM | Doanh nghiệp

Chưa thể thoát khỏi tình trạng thua lỗ nhưng đã có 3 doanh nghiệp hoàn thành vượt kế hoạch, 2 doanh nghiệp có lãi trở lại sau 7 quý lỗ liên tiếp, nhiều doanh nghiệp có doanh thu tăng trưởng.

VHL, VIT, HLY hoàn thành vượt kế hoạch, TLT nỗ lực vượt khó

Mặc dù có một quý kinh doanh không bằng cùng kỳ khi doanh thu giảm sút giá vốn tăng cùng với việc phải trích lập chi phí dự phòng ở mức cao khiến Viglacera Hạ Long (VHL) chỉ lãi ròng 16,8 tỷ đồng chỉ bằng ¼ cùng kỳ nhưng lũy kế cả năm công ty có mức doanh thu gần 1.262 tỷ đồng và lãi trước thuế 70,26 tỷ đồng, lần lượt vượt 3% và 40% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

VTSTổng doanh thu đạt 1,237,255,111 tỷ đồng – cao nhất kể từ khi niêm yết; EPS năm 2013 đạt 5.636 đ/CP, vượt 40% ké hoạch LNTT

Lãi ròng sau thuế hợp nhất cả năm 2013 của VHL đạt 50,73 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 318 triệu đồng của năm trước. Theo đó, EPS năm 2013 của VHL đạt 5.636 đồng, trong khi năm trước chỉ 35 đồng. VHL đã có một năm kinh doanh ấn tượng so với các cổ phiếu khác cùng họ với mức lãi ròng tăng trưởng qua các quý.

Do trích lập chi phí dự phòng tăng cao cộng với khoản lỗ khác lên tới 4,67 tỷ đồng nên quý 4/2013

Viglacera Tiên Sơn - Tính đến 31/12/2013 công ty đang có tới 31,44 tỷ đồng tiền cao gấp gần 8 lần đầu kỳ; vượt 3% kế hoạch LNTT

 Viglacera Tiên Sơn (VIT) lãi ròng 4,14 tỷ đồng giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2013, VIT đạt 12,08 tỷ đồng LNTT theo đó với việc đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 11,7 tỷ đồng công ty đã hoàn thành vượt 3% kế hoạch. LNST đạt 11,57 tỷ đồng trong khi năm 2012 lỗ ròng 9,87 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là tính đến 31/12/2013 công ty đang có tới 31,44 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh so với 4,08 tỷ đồng đầu kỳ.

Doanh thu tăng trưởng cùng với nỗ lực cắt giảm chi phí đã giúp Viglacera Hạ Long I (HLY) sau 7 quý liên

Viglacera Hạ Long I  - Có lãi sau 7 quý lỗ liên tiếp, vượt kế hoạch hòa vốn

 tiếp báo lỗ đã có mức lãi ròng 1,47 tỷ đồng trong quý 4, con số này đủ giúp HLY cả năm lãi hơn 21 triệu đồng và hoàn thành vượt kế hoạch hòa vốn trong năm 2013.

Một cổ phiếu khác nhà Viglacera hiện đang giao dịch trên UpCOM là Viglacera Thăng Long (TLT), công ty này hiện chưa công bố chi tiết BCTC quý 4/2013 nhưng đã công bố sơ bộ tình hình SXKD với mức LNTT quý 4/2013 đạt 4,907 tỷ đồng. Cả năm 2013 công ty lãi trước thuế 1,063 tỷ đồng.

BHV, DAC, VTS, DTC cả năm vẫn lỗ

Sau 7 quý kinh doanh thua lỗ liên tiếp Viglacera Bá Hiến đã có kết quả quý này khả quan hơn hẳn so với cùng kỳ với mức lợi nhuận sau thuế đạt 1,7 tỷ. Tuy nhiên suốt 3 quý đầu năm công ty lỗ nên kết quả lũy kế cả năm 2013, BHV lỗ ròng 9,35 tỷ đồng. Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp công ty này kinh doanh không có lãi.

Có lãi 1,48 tỷ đồng quý 4 nhưng do 9 tháng đầu năm thua lỗ nên luỹ kế cả năm 2013, DAC vẫn lỗ 1,17 tỷ đồng. Tổng lỗ luỹ kế chưa phân phối cuối năm 2013 của DAC là 5,67 tỷ đồng tương đương nửa vốn điều lệ.

BHV, DAC, VTS, DTC báo lỗ năm 2013. Đáng chú ý, DTC lỗ luỹ kế chưa phân phối hơn 87 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ 40 tỷ đồng.

Viglacera Từ Sơn (VTS) cũng có kết quả kinh doanh kém khả quan khi công bố mức lỗ ròng 1,37 tỷ đồng trong quý 4/2013, doanh thu sa sút cộng với khoản lỗ khác 1,58 tỷ đồng nên nỗ lực cắt giảm chi phí của công ty đã không có tác dụng. Có tới ¾ quý kinh doanh thua lỗ nên lũy kế cả năm VTS lỗ sau thuế gần 3,6 tỷ đồng. Tổng lỗ luỹ kế chưa phân phối cuối năm 2013 của VTS là 3,52 tỷ đồng.

Đã huỷ niêm yết tự nguyện trên HNX từ hồi tháng 3/2013 và chuyển sang giao dịch trên UpCom nhưng Viglacera Đông Triều (DTC) vẫn chưa hết khó khăn. Mặc dù công ty đã có lãi gộp 7 tỷ đồng và 17 tỷ đồng kỳ quý 4 và cả năm nhưng vẫn thua lỗ 2,35 tỷ đồng quý 4 và 18,29 tỷ đồng cả năm 2013, công ty đã có lỗ luỹ kế chưa phân phối là hơn 87 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ 40 tỷ đồng.

Như vậy so với kế hoạch đầu năm, hi vọng hòa vốn của VTS, HLY, DAC đã bất thành.

Mới đây, Tổng công ty Viglacera công bố đã hoàn thành chỉ tiêu giá trị SXKD và vượt 6% so với thực hiện 2012 (đạt trên 10,6 ngàn tỷ đồng), hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu (đạt gần 10,5 ngàn tỷ đồng) và vượt 3% so với 2012, lợi nhuận trước thuế vượt 7% so với KH năm và vượt 32% so với cùng kỳ (thậm chí chỉ tiêu này đã hoàn thành trước 4 tháng); các chỉ tiêu về lao động và thu nhập bình quân đảm bảo mục tiêu KH đầu năm; chỉ tiêu thực hiện đầu tư – xây dựng cơ bản đạt 60% so với KH.

Thanh Tú

thanhtu

HNX

Trở lên trên