MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NBC: Lợi nhuận tăng 21% sau kiểm toán

08-04-2013 - 07:13 AM | Doanh nghiệp

NBC: Lợi nhuận tăng 21% sau kiểm toán

Hầu hết các chi phí và doanh thu khác đều được kiểm toán ghi tăng so với báo cáo công ty tự lập. Kết quả LNST của công ty đạt 51,6 tỷ đồng, tăng 10,8 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 20,87%.

CTCP Than núi Béo – Vinacomin (NBC) công bố báo cáo kiểm toán năm 2012.

Kiểm toán lưu ý người đọc về khoản vay dài hạn đến hạn trả trị giá trên 85 tỷ đồng không được công ty thực hiện phân loại sang chỉ tiêu vay và nợ ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán. Tại thời điểm cuối năm 2012, dư nợ phải ngắn hạn của NBC đạt 504 tỷ đồng, vượt tài sản ngắn hạn 139,8 tỷ đồng.

Ngoài lưu ý nói trên, có khá nhiều khoản mục chênh lệch giữa hai báo cáo trước và sau kiểm toán của công ty. 

Đáng lưu ý là khoản ghi tăng doanh thu thuần và giá vốn hàng bán với giá trị lần lượt 116 tỷ đồng và 91 tỷ đồng, khiến lãi gộp NBC tăng 24,7 tỷ đồng sau kiểm toán. 

Hầu hết các chi phí và doanh thu khác đều được kiểm toán ghi tăng so với báo cáo công ty tự lập. Kết quả LNST của công ty đạt 51,6 tỷ đồng, tăng 10,8 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 20,87%.

Các chỉ tiêu chính trước và sau kiểm toán của công ty như sau: 

Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên