MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NDN, NBP, TKC: Vượt kế hoạch SXKD cả năm 2015

26-01-2016 - 09:48 AM | Doanh nghiệp

Nhà Đà Nẵng, Nhiệt Điện Ninh Bình, Địa ốc Tân Kỷ vừa công bố báo cáo tài chính quý /2015.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN): Tính riêng quý 4/2015, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 19,22 tỷ đồng, mới bằng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán thấp, doanh thu tài chính tăng bù cho mức tăng đột biến về chi phí tài chính nên cuối quý, công ty lãi sau thuế 8,83 tỷ đồng, bằng xấp xỉ một nửa so với quý 4/2014.

Lũy kế cả năm, Nhà Đà Nẵng đạt 230,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% so với năm 2014 trong khi lợi nhuận sau thuế thu được 59,62 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2014. Nếu so sánh với chỉ tiêu cả năm (doanh thu 353 tỷ đồng, LNST 53,82 tỷ đồng) thì Nhà Đà Nẵng đã chính thức vượt 11% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình ( NBP ) vừa có báo cáo tài chính quý 4/2015. Năm 2015, công ty không tham gia thị trường điện và chỉ phát huy động một lò, do vậy sản lượng điện sản xuất và tiêu thụ đều thấp, xấp xỉ 50% cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu bán hàng đạt 145,8 tỷ đồng, thấp hơn gần 75 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 2,44 tỷ đồng. Lũy kế cả năm nhiệt điện Ninh Bình đạt 671 tỷ đồng doanh thu và 11,1 tỷ đồng LNST. So với chỉ tiêu cả năm 655,22 tỷ đồng doanh thu và 9,47 tỷ đồng LNST thì NBP cũng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu cả năm.

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ ( TKC ): Doanh thu thuần quý 4 đạt 133,38 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng doanh thu nên lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 11 tỷ đồng, xấp xỉ quý 4 năm ngoái. Nhờ tiết kiệm được ít chi phí bán hàng nên cuối quý, công ty vẫn đạt 3,25 tỷ đồng LNST, tăng nhẹ so với mức 3,07 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, nhờ mức doanh thu cao quý 2 mà TKC đạt 442,82 tỷ đồng doanh thu và 7,97 tỷ đồng LNST, tăng mạnh so với năm 2014. Nếu so với chỉ tiêu cả năm (doanh thu 400 tỷ và LNTT 10 tỷ) thì Địa Ốc Tân Kỷ xem như vừa văn đạt và vượt nhẹ chỉ tiêu.

Xem thêm báo cáo tài chính NDN - NBP - TKC

Mai Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên