MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên VNPT liệu có phải nộp lại tiền lương?

28-11-2013 - 16:42 PM | Doanh nghiệp

"Nếu quyết toán đúng quỹ lương thực hiện theo đúng quy định thì VNPT phải thu hồi lại tiền lương đã chi cho người lao động".

Báo cáo kiểm toán Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) của Kiểm toán Nhà nước năm 2012, cho biết, chi phí tiền lương bình quân toàn công ty mẹ VNPT là 9,18 triệu đồng/người/tháng, tăng 30% so với 2011 (7,04 triệu).

Theo Kiểm toán Nhà nước, công ty mẹ của VNPT được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012 theo quyết định số 4878 ngày 25/12/2012, trong đó, đơn giá tiền lương là 112,46 đồng trên 1.000 đồng doanh thu, giảm 7,6% so với đơn giá tiền lương năm 2011. Doanh thu tính lương của VNPT bao gồm doanh thu kinh doanh, hoạt động tài chính.

Tổng quỹ lương được trích theo đơn giá là 5.634.673 triệu đồng. Công ty mẹ đã thực hiện trích 5.346.887 triệu đồng vào chi phí.

Tuy nhiên, theo Kiểm toán Nhà nước, công ty mẹ xác định doanh thu chưa đúng, phải điều chỉnh giảm doanh thu theo kết quả kiểm toán, làm cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 không đạt chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Báo cáo kiểm toán cho rằng, theo quy định thì công ty mẹ VNPT phải điều chỉnh khi quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2012, tuy nhiên, VNPT đã thực hiện chi trả lương cho cán bộ, nhân viên dựa trên đơn giá được giao.

“Nếu quyết toán đúng quỹ lương thực hiện theo đúng quy định thì VNPT phải thu hồi lại tiền lương đã chi cho người lao động”, báo cáo kiểm toán cho biết và đánh giá rằng, đây sẽ là việc làm khó khăn và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của VNPT.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2012, chi phí tiền lương bình quân toàn công ty mẹ là 9,176 triệu đồng/người/tháng, tăng 30% so với năm 2011 (9,176/7.041 triệu đồng) trong khi năng suất lao động giảm 2% so với năm 2011. Như vậy, năm 2012 tốc độ tăng tiền lương tại công ty mẹ cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động, chưa phù hợp theo quy định.

Cũng theo báo cáo kiểm toán, thu nhập bình quân cán bộ nhân viên tại VNPT năm 2012 là 9,586 triệu đồng, giảm 7% so với năm 2011 (10,275 triệu đồng). Trong khi đó, mức bình quân của ban quản lý điều hành là 50,8 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, tại Công ty Thông tin di động VMS (MobiFone) - mạng di động được coi là “gà đẻ trứng vàng” của VNPT - thì lương bình quân nhân viên năm 2012 là 13,22 triệu đồng/người/tháng, tăng 6% so với 2011, và cũng thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Trong khi đó, thu nhập bình quân năm 2012 là 14,99 triệu đồng, tăng 6,99% so với 2011.

Với ban lãnh đạo MobiFone, tiền lương bình quân là 46,68 triệu đồng, còn thu nhập bình quân đạt 62,68 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, đơn giá tiền lương viễn thông công nghệ thông tin (theo Quyết định 1477 của VNPT) tại MobiFone là 28,58 đồng/1000 đồng doanh thu, đơn giá tiền lương hoạt động kinh doanh thương mại (tổng thu - tổng chi) là 700/1000 đồng chênh lệch thu chi.

Theo Thủy Diệu

thunm

VnEconomy

Trở lên trên