MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nội Bài Cargo: Quý 1/2015 lãi trước thuế 120 tỷ, hoàn thành 34% kế hoạch năm

17-04-2015 - 10:47 AM | Doanh nghiệp

Trong quý 1/2015, NCT đạt 211,74 tỷ doanh thu và 93,6 tỷ đồng LNST, tăng lần lượt 26% và 17% so với cùng kỳ 2014.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2015.

Trong quý 1, doanh thu thuần của NCT đạt 211,74 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ 2014. Trong đó doanh thu dịch vụ PVHH chiếm gần 100 tỷ đồng. Trong đó, NCT có gần 10 tỷ doanh thu từ các bên liên quan.

Sau khi trừ hết các chi phí phát sinh trong kỳ, NCT ghi nhận 92,6 tỷ đồng LNST, tăng 17% so với cùng kỳ 2014, EPS quý 1 đạt 3.756 đồng.

Năm 2015, Nội Bài Cargo đặt kế hoạch doanh thu là 731 tỷ đồng – tăng 5% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 351 tỷ đồng – tăng 2,7%. Cổ tức được trả dự kiến là 100% - thấp hơn năm 2014 do điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 5% .

Với kết quả đạt được trong quý 1, công ty đã hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuân trước thuế dự kiến trong năm 2015.

Tại thời điểm cuối quý 1, khoản mục tiền và tương đương tiền của NCT còn hơn 20 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 110 tỷ so với đầu năm. Ở khoản mục đầu tư tài chính, NCT hiện đang có lượng tiền gửi có kỳ hạn 230,55 tỷ đồng, tăng gần 90 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nguồn vốn của công ty hiện đạt 517 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm gần 67 tỷ đồng. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang nắm giữ 55,13% vốn tại NCT.

Hoàng Anh

Hoàng Anh Tú

Tài chính Plus

Trở lên trên