MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

OGC: Lợi nhuận ròng 2012 tăng gấp rưỡi sau kiểm toán

07-04-2013 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

OGC: Lợi nhuận ròng 2012 tăng gấp rưỡi sau kiểm toán

Kết quả LNST của OGC tăng 18 tỷ đồng sau kiểm toán, phần LNST dành cho cổ đông công ty mẹ tăng 29 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 53,4%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố báo cáo kiểm toán 2012.

Kiểm toán đã điều chỉnh khá nhiều khoản mục trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 của OGC. Đáng lưu ý là những điều chỉnh lớn như sau:

- Doanh thu thuần giảm 26,2 tỷ đồng, chủ yếu là do việc điều chỉnh doanh thu bán căn hộ.

- Chi phí tài chính giảm 32,2 tỷ đồng nhờ khoản hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư dài hạn. Khoản hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư năm 2012 trong báo cáo kiểm toán trị giá 1,4 tỷ đồng. Trong báo cáo trước kiểm toán, chi phí tài chính năm 2012 không được thuyết minh chi tiết.

- Lợi nhuận khác tăng 19,6 tỷ đồng chủ yếu do tăng khoản doanh thu khác từ tiền bồi thường hợp đồng của công ty con.

Ngoài ra, lợi nhuận trong công ty liên kết liên doanh giảm 7,8 tỷ đồng do kiểm toán điều chỉnh giảm lợi nhuận trong kỳ (công ty liên kết đã phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi).

Với những lý do nói trên, kết quả LNST của OGC tăng 18 tỷ đồng sau kiểm toán, phần LNST dành cho cổ đông công ty mẹ tăng 29 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 53,4%. 

Chi tiết các khoản mục báo cáo trước và sau kiểm toán của OGC như sau:

Báo cáo kiểm toán

Giải trình của OGC

Minh Thưthunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên