MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PGS dự chi 50 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2015 tỷ lệ 10%

03-11-2015 - 14:03 PM | Doanh nghiệp

HĐQT công ty vừa ký quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 cho các cổ đông tỷ lệ 10%.

Công ty cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (mã chứng khoán PGS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015.

Theo đó, HĐQT công ty quyết định phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày chốt danh sách 20/11/2015; ngày thanh toán dự kiến 4/12/2015. Như vậy, PGS sẽ chi khoảng 50 tỷ đồng trả cổ tức lần này.

Năm 2015, PGS đặt chỉ tiêu 7.078 tỷ đồng doanh thu và 224 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015 của công ty, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 4.461 tỷ đồng và 190,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 148,1 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ là 108,5 tỷ đồng.

Đến thời điểm cuối tháng 9/2015, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PGS là 107,7 tỷ đồng.

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên