MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVGasD: CBCNV được hỗ trợ mỗi ngày...1 lít xăng

06-09-2014 - 08:44 AM | Doanh nghiệp

Mức hỗ trợ 30 lít xăng/người/tháng bằng phiếu mua xăng.

 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGasD - PGD) công bố nghị quyết HĐQT ngày 4/9/2014.

HĐQT công ty đã thông qua một số chính sách hỗ trợ đối với người lao động. Ngoài các chế độ đã có, lần này CBCNV PGD được hỗ trợ thêm mỗi người 30 lít xăng/tháng bằng phiếu mua xăng. Tính theo giá xăng A92 hiện hành, mức hỗ trợ của PGD có giá trị 726.000 đồng. Thời gian áp dụng từ 1/7/2014.

Ngoài ra, công ty bổ sung chế độ chi tiền tàu, xe khi nghỉ phép hàng năm với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng. Thời gian áp dựng từ 1/1/2014. 

2 nguồn hỗ trợ nói trên đều được PGD hạch toán vào chi phí sản xuất. 

Sau khi phát hành thêm 17 triệu cổ phiếu, hiện vốn điều lệ của PGD đạt 600 tỷ đồng.

PGD dự kiến triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2014 để bầu bà Phạm Thị Thu Hà - Cử nhân kinh tế ngành Kế toán giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 thay ông Nguyễn Quang Bá. 

Đan Nguyên

thunm

HSX

Trở lên trên