MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVGasD: Quý 1 lãi 36 tỷ đồng, khoản phải trả với PVGas trên 1.500 tỷ đồng

18-04-2014 - 01:13 AM | Doanh nghiệp

Công ty vẫn duy trì tình trạng không vay nợ ngắn hạn và dài hạn, vì vậy chi phí lãi vay và chi phí tài chính trong kỳ hoàn toàn bằng 0.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGasD - PGD) công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2013.

Doanh thu thuần quý 1 của PGD đạt 1.465 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số cùng kỳ 2013. Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần quý 1 năm nay tăng gần 2 điểm % so với quý 1/2013 khiến lãi gộp của công ty hao hụt, chỉ còn 99,5 tỷ đồng so với 123 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, PGD lãi ròng 36 tỷ đồng quý 1/2014, giảm 41% so với cùng kỳ.Chúng tôi cũng lưu ý, công ty vẫn duy trì tình trạng không vay nợ ngắn hạn và dài hạn, vì vậy chi phí lãi vay và chi phí tài chính trong kỳ hoàn toàn bằng 0.

PGD tiếp tục mua hàng chủ yếu từ PVGas (GAS) với tổng giá trị 1.383 tỷ đồng trong riêng quý 1. Số tiền phải trả cho GAS tính đến cuối quý 1 đạt 1.579 tỷ đồng, vượt xa doanh số mua hàng trong kỳ và chiếm phần lớn nợ phải trả của PGD tại cùng thời điểm (gần 93%).

Minh Thư

thunm

PGD

Trở lên trên