MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SHN: Kiểm toán tiếp tục lưu ý những vấn đề "đã cũ"

01-04-2013 - 14:30 PM | Doanh nghiệp

Báo cáo kiểm toán năm 2012 dành hẳn 1 trang để kiểm toán lưu ý về các khoản nợ, khả năng hoạt động liên tục của công ty này.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) công bố báo cáo kiểm toán năm 2012.

So với báo cáo công ty tự lập, kết quả kinh doanh của SHN không có gì thay đổi với khoản lỗ năm 2012 trên 127 tỷ đồng chủ yếu do khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi liên quan đến CTCP Beta BQP và ông Nguyễn Anh Quân.

Tuy nhiên, không ngoài dự đoán của giới đầu tư, báo cáo kiểm toán năm 2012 dành hẳn 1 trang để kiểm toán lưu ý về các khoản nợ, khả năng hoạt động liên tục của công ty này. 

Tiếp tục bàn vè khoản nợ phải thu liên quan đến CTCP Beta BQP và ông Nguyễn Anh Quân, giá trị khoản nợ đạt 238 tỷ đồng, trong đó SHN đã trích lập dự phòng 50%. Ông Quân hiện đang bị truy nã và tài sản đảm bảo cho khoản công nợ này là số cổ phần tại CTCP Bất động sản Âu Lạc đang trong quá trình làm việc để chuyển nhượng. 

Năm 2012, SHN công bố thông tin về diễn biến mới xung quanh khoản phải thu này. Theo biên bản thỏa thuận ngày 20/11/2012 giữa SHN, gia đình ông Nguyễn Anh Quân và CTCP Tam Đảo Mới, 51% cổ phần của CTCP Bê tông thép Ninh Bình trị giá 45 tỷ đồng được dùng để thanh toán cho SHN thay cho ông Nguyễn Anh Quân. Số cổ phần này do CTCP Tam Đảo Mới nhận chuyển nhượng từ SCIC. 

Các bên liên quan đang xúc tiến các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng số cổ phần này sang cho SHN. Do chưa có tiêu chí cụ thể trong việc đánh giá giá trị cổ phiếu chưa niêm yết, kiểm toán không đánh giá được khả năng thu hồi khoản công nợ nói trên. 

Ngoài ra, các khoản phải thu liên quan đến tài sản chờ thu hồi giá trị 31 tỷ đồng cùng các khoản tạm ứng giá trị hơn 50 tỷ đồng, các khoản đầu tư dài hạn giá trị 101,6 tỷ đồng đều được lưu ý trình bày theo giá gốc. Lý do kiểm toán không có đủ thông tin để đánh giá khả năng giảm giá trị của khoản nói trên cũng như sự trích lập dự phòng (nếu có).

Giải trình vấn đề này, SHN cho biết các khoản phải thu liên quan đến tài sản chờ thu hồi 31 tỷ đồng là giá trị 10 cây tùng la hán. Các khoản tạm ứng và đầu tư còn lại liên quan đến các dự án công ty đang trong quá trình triển khai thực hiện và cổ phiếu chưa niêm yết. 

Khoản đầu tư dài hạn khác trị giá 30 tỷ đồng (chiếm 30% các khoản đầu tư dài hạn khác tại thời điểm cuối năm 2012) cũng chưa được xác nhận do "khách hàng đi công tác xa không thể liên lạc được". 

Một lần nữa, kiểm toán đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của SHN phần lớn phụ thuộc vào khả năng thu hồi khoản công nợ liên quan đến CTCP Beta BQP và ông Nguyễn Anh Quân cũng như khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty. 


thunm

Trí Thức Trẻ/SHN

Trở lên trên