MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sông Đà 7 đón cổ đông lớn mới

19-12-2013 - 19:30 PM | Doanh nghiệp

Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/12/2013.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán: SD7-Công ty Cổ phần Sông Đà 7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 251.500 CP (tỷ lệ 2,79%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 289.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 541.300 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,01%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/12/2013.

thanhhuong

HNX

Trở lên trên