MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm cổ phiếu VC2 không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

15-09-2015 - 08:42 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu VC2 bị đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC soát xét bán niên là số âm tính theo ảnh hưởng ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin về việc bổ sung cổ phiếu VC2 của CTCP Xây dựng số 2 vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 16/9/2015.

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2015 trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên của công ty là số âm (có tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán).

Trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm của công ty, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận dương 51,4 triệu đồng. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán đang có ý kiến ngoại trừ do khoản tính thuế TNDN của công ty chưa chính thức được Chi cục thuế Hà Nội thông qua.

Về phía VC2, đã có văn bản giải trình việc chưa điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính soát xét bán niên do đang làm hồ sơ thủ tục với các bên liên quan.

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên