MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

V15 chuyển dữ liệu đăng ký chứng khoán từ HNX sang thị trường Đại chúng chưa niêm yết

23-06-2015 - 20:41 PM | Doanh nghiệp

Thông báo chuyển thị trường niêm yết của cổ phiếu V15.

Theo tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, CTCP Xây dựng số 15 (V15) sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu V15 từ thị trường niêm yết trên sở GDCK Hà Nội (HNX) sang thị trường Đại chúng chưa niêm yết.

Thời gian thực hiện: 17/7/2015.

Như vậy, kể từ ngày 17/7/2015, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán V15 từ thị trường niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội sang thị trường Đại chúng chưa niêm yết trên hệ thống của VSD.

PV

Tài chính Plus/VSD

Trở lên trên