MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vận tải biển Vinaship chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

26-03-2015 - 23:00 PM | Doanh nghiệp

Lý do là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 vẫn âm 68,94 tỷ đồng mặc dù năm 2014 lãi 1,6 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc chuyển cổ phiếu VNA của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 30/03/2015.

Lý do VNA rơi vào diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 vẫn âm 68,94 tỷ đồng mặc dù năm 2014 lãi 1,6 tỷ đồng. Như vậy, VNA thuộc trường hợp chứng khoán được đưa ra khỏi diện kiểm soát và chuyển sang diện cảnh báo theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

Trong năm, công ty đã bán tàu vận tải Hà Tiên và Bình Phước là 2 tàu già đã hết khấu hao.

Mới đây, HĐQT của công ty đã quyết định miễn nhiệm đồng thời 2 nhân sự chủ chốt là ông Đỗ Văn Hội (Chủ tịch HĐQT) và ông Mai Xuân Ngoạt (Phó TGĐ kiêm Giám đốc xí nghiệp xếp dỡ - Vận tải và Dịch vụ Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship). Miễn nhiệm khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc, ông Mai Xuân Ngoạt, thành viên HĐQT lại được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho ông Đỗ Văn Hội.

Ông Đỗ Hùng Dương, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) tạm thời làm Ủy viên HĐQT.

Mai Linh

Minh Trang

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên