MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VC2 giải trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán 2013

14-03-2014 - 11:54 AM | Doanh nghiệp

Lãi sau kiểm toán tăng 651 triệu đồng so với trước kiểm toán.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2) giải trình về việc lợi nhuận hợp nhất sau kiểm toán năm 2013. Công ty kiểm toán Deloitte xác định lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của phần tài sản VC2 góp vốn vào Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và phòng cháy chữa cháy Vinaconex 2.

thanhhuong

HNX

Trở lên trên