MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VC2: Kết chuyển lợi nhuận 2 dự án, năm 2012 vượt kế hoạch lợi nhuận

26-01-2013 - 09:21 AM | Doanh nghiệp

Nguyên nhân lợi nhuận tăng là do Quý IV năm 2012 Công ty kết chuyển lợi nhuận của dự án Khu nhà liền kề Đông Ngạc và dự án Quang Minh.

CTCP Xây dựng số 2 (mã CK: VC2)công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 hợp nhất.

Theo đó, riêng quý IV/2012, doanh thu thuần đạt 286,4 tỷ đồng tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lãi gộp đạt hơn 43 tỷ đồng tăng 95% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh trong chi các khoản chi phí đều tăng cao hơn so với cùng kỳ, chi phí tài chính tăng 29%, chi phí QLDN tăng 103% nên LNST còn 10,6 tỷ đồng tăng 43% so với quý IV/2011. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà VC2 có được kể từ quý I/2011.

Theo giải trình của VC2, nguyên nhân lợi nhuận tăng là do Quý IV năm 2012 Công ty kết chuyển lợi nhuận của dự án Khu nhà liền kề Đông Ngạc và dự án Quang Minh.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 877,7 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ; LNTT đạt hơn 27 tỷ đồng, LNST đạt 20,5 tỷ đồng đều giảm so với năm 2011 nhưng vẫn hoàn thành vượt kế hoạch 26,5 tỷ đồng LNTT (kế hoạch đã được điều chỉnh giảm).

Trần Dũng

thanhhuong

HNX

Trở lên trên