MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VHL, CTB: Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

07-08-2015 - 19:15 PM | Doanh nghiệp

Quý 2/2015, Lợi nhuận của Viglacera tăng 13% so với cùng kỳ; 6 tháng đầu năm, Chế tạo bơm Hải Dương đạt 60% chỉ tiêu về lợi nhuận cả năm.

CTCP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2015.

Kết quả kinh doanh quý 2/2015, doanh thu thuần đạt 362,4 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ (332,4 tỷ đồng) trong khi đó giá vốn hàng bán tăng đến 17%, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 61,3 tỷ đồng, giảm 14,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (76,1 tỷ đồng).

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hơn 740 triệu đồng quý 2/2014. Trong khi đó, chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được đáng kể, từ 7,2 tỷ đồng quý 2 năm ngoái xuống còn 3,7 tỷ đồng quý 2 năm nay.

Giảm được nhiều nhất vẫn là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tổng hai phí này quý 2/2014 là hơn 39 tỷ đồng, thì quý này giảm được 17 tỷ đồng, xuống còn hơn 22 tỷ đồng, tương đương mức tiết giảm hơn 40% chi phí.

Không có khoản thu chi nào khác đáng kể, nên Viglacera Hạ Long báo lãi 36,5 tỷ đồng trước thuế. Trừ thuế, VHL còn lãi ròng 28,3 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014 (mức 25 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 29,5 tỷ đồng. Nguyên nhân việc lợi nhuận tăng, theo phía Viglacera Hạ Long cho biết, do công ty đã tiết giảm được khoản lớn chi phí.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VHL đạt mức doanh thu 722,7 tỷ đồng, thực hiện được 46% kế hoạch cả năm (1.558 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 48,8 tỷ đồng, mới thực hiện được 39% chỉ tiêu về lợi nhuận cả năm.


CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương cũng vừa công bố BCTC giữa niên độ năm 2015.

Sáu tháng đầu năm 2015, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty đạt 145 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2014 (mức 117,2 tỷ đồng), trong đó giá vốn hàng bán tăng đến 27%, do vậy, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 33,8 tỷ đồng, chỉ tăng 14%.

Nửa đầu năm nay, doanh thu từ hoạt động tài chính thu về không đáng kể, chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay ở mức 2,2 tỷ đồng, tăng 38% so với nửa đầu năm ngoái (1,6 tỷ đồng); tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 24,2 tỷ đồng, tăng 17%.

Do vậy, dù doanh thu tăng, song lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh còn 7,48 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 7,51 tỷ đồng đạt được 6 tháng đầu năm ngoái. Dù không có khoản thu khác nào đáng kể, song nửa đầu năm nay công ty cũng không phải chi khoản chi phí khác như cùng kỳ năm ngoái (243 triệu đồng), nên kết quả kinh doanh cuối kỳ, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế 7,52 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 7,3 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2014.

Xét về chỉ tiêu, 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt 60% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm.

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên