MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viglacera Hạ Long chốt quyền mua cổ phiếu giá 10.000 đồng tỷ lệ 1:0,77

22-10-2014 - 08:11 AM | Doanh nghiệp

01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền và 01 quyền được mua 0,77 cổ phiếu mới.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Viglacera Hạ Long (VHL)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2014

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng phát hành: 7.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,77 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền và 01 quyền được mua 0,77 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu được mua nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/11/2014 đến ngày 03/12/2014

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/11/2014 đến ngày 09/12/2014

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên