MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viglacera Hạ Long: Quý 1 lãi 20,5 tỷ đồng, EPS đạt 1.281 đồng

01-05-2015 - 07:47 AM | Doanh nghiệp

Trong quý 1/2015, doanh thu của VHL đạt 360,32 tỷ đồng, LNST đạt 20,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 22% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Viglacera Hạ Long (Mã CK: VHL) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2015.

Theo đó, doanh thu thuần của VHL trong quý 1 đạt 360,32 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ đạt 62,84 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%.

Trong kỳ, mặc dù chi phí quản lý gia tăng nhưng nhờ chi phí lãi vay và chi phí nhân công, chi phí dịch vụ mua ngoài tiết giảm đã giúp kết quả kinh doanh của VHL tích cực hơn với 20,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 22% so với quý 1/2014.

EPS quý 1 của VHL đạt 1.281 đồng, giảm so với quý 1/2014 do công ty đã thực hiện bán ưu đãi cổ phiếu trong năm 2014.

Tại thời điểm cuối quý 1, số dư tiền và tương đương của công ty còn 92 tỷ, giảm hơn 7 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng tài sản của công ty đạt 952 tỷ đồng.

Hiện VHL đang có khoản đầu tư ngắn hạn 12 tỷ đồng vào CTCP Viglacera Đông Triều. Trong khi đó, công ty đang đầu tư dài hạn hơn 2,06 tỷ đồng vào CTCP Thương mại Viglacera, CTCP Viglacera Can Lộc.

Các khoản vay nợ dài hạn của VHL cũng tăng gần 55 tỷ so với đầu năm lên 147 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu nằm ở khoản vay 86 tỷ đồng tài Vietcombank- CN Hạ Long.

Hiện tại trong cơ cấu sở hữu của VHL thì Tổng công ty Viglacera đang đại diện cho vốn góp nhà nước, sở hữu 50,48% cổ phần và là cổ đông lớn nhất. Cổ đông lớn thứ 2 là công ty quản lý quỹ SSI nắm giữ 13,8% cổ phần.

Hoàng Anh

Hoàng Anh Tú

Tài chính Plus

Trở lên trên