MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaconex 2: Ngay quý 1/2014 đã hoàn thành trên 60% kế hoạch lãi cả năm

16-04-2014 - 10:45 AM | Doanh nghiệp

VC2 đã có quý kinh doanh khởi động khá thuận lợi, kết thúc quý 1/2014 công ty đã hoàn thành được tới 61,25% kế hoạch LNTT cả năm 2014.

Công ty CP Xây dựng số 2-Vinaconex 2 (mã CK: VC2) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2014.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 134,14 tỷ đồng tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 24,53 tỷ đồng tăng gần 85% so với quý 1/2013.

Mặc dù chi phí QLDN tăng 33% so với cùng kỳ nhưng gánh nặng chi phí tài chính giảm và hoạt động khác đã có lãi thay vì mức lỗ 7,22 tỷ đồng trong quý 1/2013 nên kết quả công ty lãi ròng 9,448 tỷ đồng tăng gần 17 lần so với mức lãi vỏn vẹn 543 triệu đồng cùng kỳ. LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là gần 9,6 tỷ đồng.

Chỉ tiêu

Q1/2014

Q1/2013

Thay đổi

Doanh thu thuần

134,14

74,10

81,03%

Giá vốn

109,6

60,85

80,12%

Tỷ trọng giá vốn/DT

81,71%

82,12%

 

LN gộp

24,53

13,26

84,99%

DT tài chính

0,11

0,195

 

Chi phí tài chính

2,676

4,65

 

Chi phí lãi vay

3,5

4,65

 

Chi phí bán hàng

0

0

 

Chi phí quản lý DN

10,65

8,01

 

Lợi nhuận thuần

11,3

0,79

 

Lợi nhuận khác

0,943

-7,22

 

LNTT

12,25

0,78

 

LNST

9,448

0,54

1639,96%

Theo giải trình từ phía VC2, lợi nhuận hợp nhất quý 1/2014 tăng đột biến là do công ty mẹ phản ánh doanh thu từ hoạt động kinh doanh đất có hạ tầng của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ (Golden Silk) và dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán tại xã Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội cho khách hàng cá nhân và các chủ đầu tư thứ phát.

Theo ước tính của VC2 trong năm 2014 công ty dự kiến giá trị trúng thầu hoạt động xây dựng ít nhất khoảng 700 tỷ đồng. Tổng doanh thu ước đạt trên 653 tỷ đồng tăng trưởng 8%, trong đó riêng hoạt động kinh doanh BĐS ước đạt khoảng 100 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt trên 20 tỷ đồng, tăng 24%. Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ động dự kiến là 12%.

Như vậy, VC2 đã có quý kinh doanh khởi động khá thuận lợi, kết thúc quý 1/2014 công ty đã hoàn thành được tới 61,25% kế hoạch LNTT cả năm 2014.

Minh Ngọc

thanhtu

VC2

Trở lên trên