MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinalines đăng ký thoái vốn khỏi Cảng Đoạn Xá

06-05-2015 - 21:01 PM | Doanh nghiệp

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến thực hiện từ ngày 07/05/2015 đến 05/06/2015.

Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên (Vinalines) thông báo bán toàn bộ 4.016.250 cổ phiếu DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá tương đương tỷ lệ 51% nhằm mục đích tái cơ cấu.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến thực hiện từ ngày 07/05/2015 đến 05/06/2015.

Theo Đề án tái cơ cấu đến 2015 được Thủ tướng phê duyệt, từ năm 2012 – 2015, Vinalines sẽ phải thoái vốn tại 37 doanh nghiệp, thực hiện giải thể, phá sản đối với 4 doanh nghiệp.

Tại Hội nghị Tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 đầu năm nay của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thông báo Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam đã hoàn thiện phương án tái cơ cấu nợ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến cuối tháng 1/2015, Tổng công này đã thực hiện giải thể, dừng hoạt động 05 doanh nghiệp (bao gồm Công ty tư vấn Hàng Hải, Công ty xăng dầu thương mại xăng dầu đường biển, Công ty kinh doanh xăng dầu Vinalines phía bắc, Công ty hàng hải Vinalines Cần Thơ, Trung tâm nhân lực hàng hải Đông Nam Á); sáp nhập 01 DN (Cảng Cần Thơ sáp nhập Cảng Cái Cui); thực hiện thủ tục để phá sản 02 doanh nghiệp (CTCP Vận tải dầu khí Việt Nam và Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin); thực hiện thoái vốn khởi 27 doanh nghiệp trong đó thoái vốn triệt để và giảm đầu mối được 22 DN, tổng số tiền thu về 532 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Vinalines đã thực hiện đấu giá phần vốn sở hữu tại Cảng Cam Ranh,  CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng, CTCP Xuất nhập khẩu Cung ứng vật tư hàng hải, CTCP Vận tải và cung ứng xăng dầu, và gần đây nhất là đăng ký bán 1.588.555 cổ phiếu DDM của CTCP Hàng Hải Đông Đô.

Mai Linh

Minh Trang

HNX

Trở lên trên