MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VNI, VC2: KQKD hợp nhất quý I/2013

14-05-2013 - 07:37 AM | Doanh nghiệp

Lợi nhuận trước thuế quý I/2013 của VNI đạt 12 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 433 triệu đồng.

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Việt Nam (VNI) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2013. Doanh thu thuần đạt 2,07 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Đồng thời, giá vốn hàng bán là 360 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước, do đó lợi nhuận gộp quý I/2013 đạt 1,72 tỷ đồng, tăng đột biến 109% so với quý I/2012.

Trong kỳ, doanh thu tài chính  đạt 124 triệu đồng, giảm 29% quý I/2012 do lãi tiền gửi và tiền cho vay giảm mạnh.

Như vậy, lợi nhuận trước thuế quý I/2013 đạt 12 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 433 triệu đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2013

Quý I/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

2.07

2.18

-5.05%

Giá vốn

0.36

1.36

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

17.39%

62.39%

 

LN gộp

1.72

0.82

109.76%

Doanh thu tài chính

0.12

0.17

-29.41%

LNTT

0.01

-0.43


LNST

0.01

-0.43


LNST công ty mẹ

0.01

 

 

Công ty cổ phần xây dựng Số 2 (VC2) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2013.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 74,1 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tài chính quý I đạt vỏn vẹn 195 triệu đồng, giảm 95% so với cùng kỳ quý I/2012.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm nên lợi nhuận gộp đạt 13,26 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ quý I/2012.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I/2013 đạt 543 triệu đồng, trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 637 triệu đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. EPS quý I đạt 54 đồng/CP.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2013

Quý I/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

74.1

142.99

-47.96%

Giá vốn

60.85

130.24

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

81.78%

91.08%

 

LN gộp

13.26

12.76

3.92%

Doanh thu tài chính

0.19

3.71

-94.88%

LNTT

0.78

0.56

39.29%

LNST

0.54

0.39

38.46%

LNST công ty mẹ

0.64

0.76

-15.79%

EPS ( đồng)

54

64

 

                                                                                                                                Hồng Vân

 

cucpth

HNX

Trở lên trên