MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây lắp dầu khí miền Trung đặt kế hoạch không lợi nhuận năm 2015

09-03-2015 - 12:30 PM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu PXM hiện đang được giao dịch tại sàn UpCOM sau khi rời sàn HSX vì kết quả kinh doanh 2013 thua lỗ và kiểm toán từ chối đưa ý kiến trong báo cáo kiểm toán 2013.

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung (PXM) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 4/3/2015.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 đã được PXM đề ra tương đối dè dặt với giá trị sản lượng và doanh thu lần lượt đạt 17 tỷ đồng và 44 tỷ đồng. Công ty dự kiến không có lợi nhuận năm 2015. Cổ đông vì vậy sẽ không được chia cổ tức năm 2015. Thu nhập bình quân người lao động dự kiến đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch kinh doanh nói trên do HĐQT đề ra sẽ được trình ĐHCĐ thường niên 2015 dự kiến tổ chức vào 20/4/2015 xem xét, thông qua.

Cổ phiếu PXM hiện đang được giao dịch tại sàn UpCOM sau khi rời sàn HSX vì kết quả kinh doanh 2013 thua lỗ và kiểm toán từ chối đưa ý kiến trong báo cáo kiểm toán 2013.

Hiện tại PXM vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh 2014. 9 tháng đầu năm 2014, công ty lỗ ròng 42 tỷ đồng, giảm so với khoản lỗ trên 133 tỷ đồng cùng kỳ 2013.

Đan Nguyên

Minh Thư

HNX

Trở lên trên