MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đô thị Sài Đồng dự chi 1.000 tỷ đồng trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 83,33%

22-06-2015 - 10:40 AM | Doanh nghiệp

Với mức chi cổ tức nói trên, công ty mẹ của SDI là Tập đoàn Vingroup (VIC) sẽ nhận về khoảng 940 tỷ đồng cổ tức. SDI dự kiến sẽ chi một nửa cổ tức vào quý 3 năm nay, còn lại chia vào quý 4/2015.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015, phiên họp diễn ra ngày 18/6/2015.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014 của công ty, LNST lũy kế tính tại thời điểm cuối năm 2014 của Đô Thị Sài Đồng đạt 1.584 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi 1.000 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 83,33% bằng tiền mặt), khoản lợi nhuận còn lại, SDI sẽ giữ lại làm vốn lưu động để đầu tư cho hoạt động kinh doanh. Với mức chi cổ tức nói trên, công ty mẹ của SDI là Tập đoàn Vingroup (VIC) sẽ nhận về khoảng 940 tỷ đồng cổ tức. SDI dự kiến sẽ chi một nửa cổ tức vào quý 3 năm nay, còn lại chia vào quý 4/2015.

Được biết, năm 2014, SDI chi cổ tức tiền mặt cho Vingroup dưới hình thức bù trừ công nợ do vậy không phát sinh dòng tiền.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu SDI, đại diện công ty cho biết SDI vẫn chưa có ý định niêm yết trên 2 sàn HSX hay HNX. Tuy nhiên, là công ty đại chúng, SDI vẫn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ theo quy định của UBCKNN.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của SDI không được đưa ra con số cụ thể về doanh thu, lợi nhuận. SDI cho biết sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện các dự án của công ty trong năm tới. SDI dự kiến sẽ không ghi nhận được doanh thu từ các dự án đang triển khai, do chưa đủ điều kiện hạch toán. Doanh thu năm 2015 do vậy sẽ đến từ các hoạt động phụ trợ đối với khu dự án Vinhomes Riverside và Trung tâm hội nghị Almaz với doanh thu khoảng 500 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng.

Đan Nguyên

HNX

Trở lên trên