MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận TNG vẫn giảm 34% trong quý 1/2021

Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận TNG vẫn giảm 34% trong quý 1/2021

Mặc dù số lượng sản phẩm nhiều nhưng đơn giá thấp hơn cùng kỳ từ 5-10% khiến TNG lãi quý 1 giảm 34% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã CK: TNG) đã công bố BCTC quý 1/2021.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 911 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 111 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ TNG lãi gộp hơn 145 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm được gần một nửa, chi phí QLDN cũng thấp hơn cùng kỳ tuy nhiên do lãi gộp giảm nhiều nên kết quả TNG chỉ lãi sau thuế 22 tỷ đồng giảm 34% so với quý 1/2020.

TNG cho biết các đơn hàng sản xuất quý 4/2020 đã xuất vào quý 1/2021 nên doanh thu quý 1 tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh các đơn hàng mới ký với khách hàng trong quý 1/2021 mặc dù số lượng sản phẩm nhiều hơn nhưng đơn giá thấp hơn với cùng kỳ từ 5 - 10% trong khi các chi phí đầu vào, chi phí phải trả cho người lao động không giảm dẫn đến chi phí cho một sản phẩm tăng so với cùng kỳ.

Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận TNG vẫn giảm 34% trong quý 1/2021 - Ảnh 1.

Trong năm 2021 TNG cho biết sẽ tiếp tục làm công tác đầu tư và đưa vào khai thác cụm công nghiệp Sơn Cẩm 70 ha; Tiếp tục nâng cao quản trị DN theo công nghệ ERP, số hóa trên phần mềm để kiểm soát; Đầu tư nhà máy TNG Võ Nhai giai đoạn 2; Mở rộng nhà máy bao bì, hệ thống dây chuyền bông số 3; Tiếp tục đầu tư cải tạo tất cả các nhà máy của TNG theo tiêu chuẩn nhà máy xanh và phát triển DN bền vững. Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào trong SXKD để nâng cao hiệu quả suất đầu tư.

Theo đó TNG đặt mục tiêu kinh doanh năm 2021 với doanh thu đạt 4.798 tỷ đồng và 175 tỷ đồng LNST lần lượt tăng 7% và 15% so với thực hiện 2020.

Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận TNG vẫn giảm 34% trong quý 1/2021 - Ảnh 2.

Cũng theo tài liệu ĐHĐCĐ 2021, TNG trình phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu. Theo đó công ty dự kiến phát hành hơn 6,3 triệu cp tỷ lệ 100: 8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền. 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới). Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020

Đồng thời cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phần phát hành tối đa là gần 4 triệu cp (tương đương 5% số lượng cổ phần đang lưu hành tối đa tại thời điểm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động).

Lan Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên