MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đóng 1% bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

13-03-2017 - 10:15 AM | Xã hội

Người sử dụng lao động đang đóng BHXH cho người lao động từ trước và sau ngày 01/7/2016 bằng 18% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Bạn đọc có địa chỉ mail ngannguyen@... hỏi: Chúng tôi được biết theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 yêu cầu người sử dụng lao động phải đóng 1% bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) cho người lao động có hợp đồng từ 03 tháng trở lên.

Vậy bây giờ ngoài bảo hiểm bắt buộc đã đóng như trước chúng tôi phải đóng thêm 1% này (theo mức lương đóng BHXH) hay như thế nào?

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 86 Luật BHXH năm 2014; khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động:

Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên (từ 01/01/2018 bao gồm cả người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng) với người sử dụng lao động thì thuộc đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm TNLĐ-BNN.

Hàng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH bằng 18% trên tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động, trong đó quỹ ốm đau thai sản là 3%, quỹ TNLĐ-BNN là 1%, quỹ hưu trí tử tuất là 14%;

Người sử dụng lao động đang đóng BHXH cho người lao động từ trước và sau ngày 01/7/2016 bằng 18% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đã bao gồm đóng 1% vào quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN. Do đó, Công ty ông/bà không phải đóng thêm 1% ngoài khoản tiền BHXH hàng tháng đã đóng.

Theo PV

Pháp luật Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên