MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động lực chính mang tên kinh tế tư nhân

Khi các lực đẩy truyền thống và có yếu tố Nhà nước chậm lại, kinh tế tư nhân đóng vai trò động lực chính để tạo bất ngờ.

Như BizLIVE đề cập ở bài viết trước , với kết quả Tổng cục Thống kê vừa công bố, Việt Nam đang đi ngược xu hướng chung trên thế giới với tăng trưởng GDP ở mức cao, đặc biệt trong quý III/2019.

Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm ước tăng 6,98%, quý III/2019 ước tăng 7,31% không chỉ tạo bất ngờ sau xu hướng chậm lại nửa đầu năm, hoặc đặt trong bối cảnh chung trên thế giới, mà còn bất ngờ khi nhìn vào những yếu tố nội tại.

Thứ nhất, cũng theo Tổng cục Thống kê, đòn bẩy tín dụng cho nền kinh tế đã hụt đi, với mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Cụ thể, tính đến 20/9/2019, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 8,4%, rất thấp so với mức 9,52% cùng kỳ 2018, đặc biệt cùng kỳ 2017 tăng tới 11,02%, cùng kỳ 2016 cũng ở mức cao hơn nhiều với 10,46%.

Sức hấp thụ vốn và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của nền kinh tế tốt lên hay không là một khía cạnh khác, còn xét về gia tăng lượng thì một lực đẩy truyền thống đã thấp hẳn như trên.

Thứ hai, quý III có tăng trưởng GDP ấn tượng thì đây cũng là quý mà Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải liên tiếp họp, quyết liệt chỉ đạo và ra nhiều văn bản quan trọng trước tình trạng giải ngân đầu tư công vẫn tắc nghẽn kéo dài, hay giải ngân vốn ODA quá hụt so với tiến độ và kế hoạch…

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, vốn đầu tư thuộc khu vực Nhà nước 9 tháng đầu năm nay chỉ tăng 3%. Đáng lưu ý là vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chưa cải thiện nhiều, tiếp tục đạt mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2015-2019.

Như vậy, tiếp theo, một động lực chính yếu và truyền thống là vốn Nhà nước cũng rất hạn chế.

Thứ ba, theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng đầu năm nay vốn đầu tư từ khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,4%, nhưng có một con số khác cũng đáng chú ý: đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút mới từ đầu năm đến 20/9 giảm 22,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, từ thực tế ba nguồn lực trên, động lực còn lại dồn và thể hiện rõ ở kinh tế tư nhân để có bất ngờ và thành quả ở GDP tăng trưởng cao.

Tổng cục Thống kê cũng ghi nhận, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng năm 2019 đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2018, trong đó vốn khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư.

Cụ thể, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước trong kỳ vừa báo cáo đạt 624,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư (45,3%) và đạt tốc độ tăng vốn cao nhất 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế các cấu phần và tương quan gia tăng đó “khẳng định rõ chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế”, theo lời viết trong báo cáo của Tổng cục Thống kê.

Theo Thanh Bình

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên