MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên hơn 1.500 tỷ đồng đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng phê duyệt

Dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên hơn 1.500 tỷ đồng đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng phê duyệt

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các cơ quan phối họp, hồ sơ Dự án giải trình, bổ sung của ACV, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho hay, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên có tổng mức đầu tư 1.547 tỷ đồng đã đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo số 1239/BC –BKHĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với tổng mức đầu tư 1.547 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đề xuất.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Dự án đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, cũng như chấp thuận nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên do ACV là nhà đầu tư tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Mục tiêu của dự án là xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, công suất 0,5 triệu hành khách/năm, đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung. Dự án có tiến độ thực hiện là 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư; thời hạn hoạt động là 70 năm.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và bố trí đủ vốn bảo đảm đủ điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục Dự án, đảm bảo hiệu quả việc sử dụng đất sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tránh việc lãng phí tài nguyên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của ACV theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm: kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của ACV theo tiến độ thực hiện Dự án.

Theo báo cáo số 1239/BC –BKHĐT, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn ACV trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Dự án trong bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, bảo đảm phương thức bay an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư Dự án.

Báo cáo nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV tiếp tục thực hiện đánh giá chi tiết hiệu quả tài chính tổng thể các cảng hàng không (trong đó có Cảng hàng không Điện Biên) được giao quản lý, khai thác bảo đảm hiệu quả đầu tư và nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Trần

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên