MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh hưởng dịch bệnh, 6 tháng đầu năm vẫn có 78% số doanh nghiệp trên HNX kinh doanh có lãi

Trong đó tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp cũng chỉ giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thống kê của Sở GDCK Hà Nội, có 348 doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý 2/2020 theo quy định (không bao gồm 9 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán). Trong đó, tính đến ngày 17/8/2020, đã có 343 công ty công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Có 268/343 doanh nghiệp kinh doanh có lãi

Cũng theo thống kê của Sở, có 268/343 doanh nghiệp báo lãi quý 2, tương ứng hơn 78% tổng số doanh nghiệp, với tổng giá trị lãi đạt hơn 11.381 tỷ đồng - giảm 1,14% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp niêm yết đạt 10.670 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, dù lợi nhuận quý 2 và cả 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, nhưng đặt trong bối cảnh cá nước nói riêng và cả thế giới nói chung đều đang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 thì đây là kết quả khả quan.

Lợi nhuận nhóm ngành bất động sản giảm mạnh nhất

Sở GDCK Hà Nội cũng thống kê, nếu nhìn về con số, tính theo nhóm ngành, thì ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 56,8% (tương ứng 115 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, chỉ 17/48 doanh nghiệp trong nhóm ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống có lợi nhuận tăng trưởng so với quý cùng kỳ, và nguyên nhân tăng trưởng chủ yếu đến từ thoái vốn đầu tư. Còn ngành Tài chính tăng 11,7% (606 tỷ đồng).

Cũng do tác động của Covid-19, ngành bất động sản là nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất so với nửa đầu năm 2019 với mức giảm còn 1/5 so với cùng kỳ. Lợi nhuận nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm gần một nửa...

Vẫn còn 74 doanh nghiệp thua lỗ 6 tháng đầu năm

Bên cạnh những doanh nghiệp ghi nhận lãi tăng, hoặc có lãi nhưng vẫn giảm sút so với cùng kỳ, thì vẫn còn 74 doanh nghiệp thua lỗ trong nửa đầu năm 2020 với tổng giá trị lỗ gần 712 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, ngành bất động sản lỗ nhiều nhất với tổng giá trị lỗ từ -27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -121 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Nam Sơn

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên