TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự thảo Quy chế giao dịch ký quỹ mới: Cho ký quỹ với cổ phiếu Upcom

Không những thế, trong dự thảo quy chế mới, thời gian giới hạn cho chứng khoán mới niêm yết đã rút ngắn từ 6 tháng xuống còn 3 tháng.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ra Dự thảo Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán thay thế Quyết định số 637/QĐ-UBCK và Quyết định số 09/QĐ-UBCK để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về nội dung.

Một điểm đáng chú ý trong Dự thảo quy chế mới là quy định về chứng khoán đủ tiêu chuẩn giao dịch ký quỹ. Đối tượng này đã được mở rộng hơn so với Quy định cũ.

Trước hết, theo dự thảo, chứng khoán đủ tiêu chuẩn giao dịch ký quỹ bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán. Như vậỵ, các chứng khoán trên Upcom cũng thuộc đối tượng được giao dịch ký quỹ. Quy định cũ quy định rõ ràng đối tượng không bao gồm các chứng khoán đăng ký niêm yết giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom.

Không những thế, trong dự thảo quy chế mới, thời gian giới hạn cho chứng khoán mới niêm yết đã rút ngắn từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Cụ thể, đối tượng chứng khoán không được ký quỹ bao gồm chứng khoán có thời gian niêm yết chưa đủ 3 tháng tính ngày giao dịch đầu tiên đến thời điểm xem xét, lựa chọn để được giao dịch ký quỹ (trong quy định cũ là 6 tháng). Trường hợp chứng khoán chuyển sàn niêm yết thì thời gian niêm yết được tính là tổng thời gian đã niêm yết.

Các chứng khoán không được giao dịch ký quỹ bao gồm chứng khoán niêm yết trong tình trạng bị cảnh báo, bị kiểm soát; bị tạm ngừng giao dịch, trong diện bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định có liên quan về niêm yết chứng khoán.

Tuy nhiên, Khoản 2 điều 3 của Dự thảo quy chế mới quy định, những hạn chế này không áp dụng trong trường hợp cổ phiếu niêm yết thuộc danh mục trong bộ chỉ số VN100 và HNX30 do Sở giao dịch chứng khoán công bố tại thời điểm gần nhất.

Đối tượng không được giao dịch ký quỹ cũng bao gồm Chứng khoán của tổ chức phát hành có báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin hoặc hết hạn thời hạn gia hạn công bố thông tin theo quy định; Kết quả kinh doanh của tổ chức niêm yết bị lỗ căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã soát xét.

Trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ, kết quả kinh doanh được căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất; kết quả kinh doanh lỗ của tổ chức niêm yết ở đây được hiểu là lỗ lũy kế hoặc/và lỗ trong kỳ xem xét. Trường hợp tổ chức niêm yết là quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp tính đến thời điểm được lựa chọn để giao dịch ký quỹ.

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ/UBCK

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên