MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Everpia (EVE): Doanh thu đi ngang, lãi quý 1 hơn 4,5 tỷ đồng

Everpia (EVE): Doanh thu đi ngang, lãi quý 1 hơn 4,5 tỷ đồng

Kết thúc quý 1, EVE đã hoàn thành được 17,6% mục tiêu về doanh thu và 6% lợi nhuận sau thuế.

Công ty cổ phần Everpia (mã CK: EVE) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với chỉ tiêu doanh thu thuần đi ngang so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 187 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với quý 1/2020. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại có lượng giảm mạnh hơn là 10,5% nên lãi gộp tăng gần 26% lên 62 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của EVE đạt 9,5 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ; đáng chú ý là chi phí tài chính giảm rất mạnh, chủ yếu đến từ việc chi phí lãi vay giảm hơn 5,7 lần so với quý 1/2020. Chi phí QLDN cũng thấp hơn cùng kỳ, tuy nhiên chi phí bán hàng lại tăng cao và hoạt động khác lãi hơn 126 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, EVE báo lãi hơn 4,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 11,7 tỷ đồng. EPS quý 1/2021 đạt 120 đồng.

EVE: Doanh thu đi ngang, lãi quý 1 hơn 4,5 tỷ đồng. - Ảnh 1.

Tính đến cuối quý 1/2021, EVE đang có 616 tỷ đồng các khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm gần 45% tổng tài sản, nợ phải trả 427,3 tỷ đồng.

Năm nay, EVE đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.060 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này, kết thúc quý 1, EVE đã hoàn thành được 17,6% mục tiêu về doanh thu và 6% lợi nhuận sau thuế.

Phương Linh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Từ Khóa:
Trở lên trên