MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FECON (FCN): Năm 2021 lãi 115 tỷ đồng – thấp nhất trong 10 năm qua

FECON (FCN): Năm 2021 lãi 115 tỷ đồng – thấp nhất trong 10 năm qua

Riêng quý 4/2021, FECON đạt gần 44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 13% so với cùng kỳ.

CTCP FECON (mã CK: FCN) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, trong quý 4/2021, FCN ghi nhận doanh thu đạt 1.275 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt gần 185 tỷ đồng tăng 26% so với quý 4 năm ngoái.

Trong kỳ các chi phí đồng loạt tăng cao trong đó chi phí tài chính tăng gần 80% lên gần 48 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng tăng thêm 10%.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí FECON đạt gần 44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 43,8 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chào thầu và tiến độ triển khai các dự án của khách hàng dẫn đến giảm sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của công ty. 

Ngoài ra trong năm 2021 việc chi trả cổ tức của các công ty con được thực hiện rải rác trong 4 quý khiến doanh thu tài chính quý 4 giảm so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó do tiến độ thu tiền một số dự án bị chậm do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 đến tình hình tài chính của khách hàng đồng thời dự án Metroline 3 Hà Nội vẫn bị dừng thi công do chưa giải quyết xong vấn đề giải phóng mặt bằng khiến tăng thời gian vay vốn.

Lũy kế cả năm 2021, FECON ghi nhận doanh thu đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Gánh nặng chi phí khiến lợi nhuận sau thuế đạt 114,8 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện trong năm 2020 – Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 10 năm qua của FECON.

FECON (FCN): Năm 2021 lãi 115 tỷ đồng – thấp nhất trong 10 năm qua - Ảnh 1.

Trong năm 2021, FCN đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 175 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021 FECON đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu và cũng chỉ đạt được 65,6% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của FCN tăng 12% so với đầu năm lên 7.598 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.818 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.887 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.710 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng tài sản. 

Bên nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 55% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 876,7 tỷ đồng lên 2.471,6 tỷ đồng và chiếm 32,5% tổng nguồn vốn.

FECON (FCN): Năm 2021 lãi 115 tỷ đồng – thấp nhất trong 10 năm qua - Ảnh 2.
https://cafef.vn/fecon-fcn-nam-2021-lai-115-ty-dong-thap-nhat-trong-10-nam-qua-20220208101715675.chn

Minh Trang

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên