MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fideco (FDC): Nhờ điều chỉnh giảm 82% kế hoạch, 9 tháng hoàn thành 93% mục tiêu lợi nhuận cả năm

Trong quý 3, Fideco lãi ròng hơn 1 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 8,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp HCM (Fideco – mã chứng khoán FDC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 3/2019 Fideco đạt hơn 266 tỷ đồng doanh thu thuần tăng mạnh gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh gấp 2,6 lần nên sau giảm trừ, lợi nhuận gộp đạt 10,2 tỷ đồng, đi ngang so với con số lợi nhuận gộp đạt được trong quý 3 năm ngoái.

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều giảm tương đối, cụ thể doanh thu tài chính giảm 85%, chi phí tài chính giảm 39%, chi phí bán hàng giảm 65%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 56%.

Kết quả, Fideco lãi ròng hơn 1 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với khoản lỗ 8,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Fideco (FDC): Nhờ điều chỉnh giảm 82% kế hoạch, 9 tháng hoàn thành 93% mục tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Fideco ghi nhận doanh thu gần 381 tỷ đồng, tăng 29%, giá vốn tăng mạnh 34% nên lợi nhuận gộp giảm 16%, đạt gần 26 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu tài chính lũy kế tăng đột biến từ 6,9 tỷ đồng lên hơn 70 tỷ đồng, do ghi nhận khoản lãi hơn 69 tỷ đồng từ thanh lý Công ty TNHH Phúc Thịnh Đức trong quý 2/2019. Lợi nhuận sau thuế cuối kì ghi nhận 64,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 8,8 tỷ đồng 9 tháng đầu năm ngoái.

Vừa qua, Fideco trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019, trong đó tổng doanh thu điều chỉnh giảm 64%, xuống còn hơn 349 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm từ 376,6 tỷ đồng xuống còn hơn 69 tỷ đồng, tương ứng mức giảm gần 82% so với kế hoạch ban đầu. So với kế hoạch đã được điều chỉnh, kết thúc 6 tháng đầu năm, Fideco đã vượt 9% mục tiêu doanh thu và hoàn thành 93% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tính đến ngày 30/09/2019, tiền và tương đương tiền của Fideco giảm mạnh từ 30 tỷ đồng ở đầu kỳ về 7 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn của khách hàng gấp 7 lần so hồi đầu năm. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn giảm đến 46%, chiếm 207 tỷ đồng do không còn ghi nhận dự án chung cư Phúc Thịnh Đức như hồi đầu năm. Hiện công ty còn 2 dự án chính được hạch toán vào chi phí sản xuất dở dang dài hạn, gồm khu dân cư Cần Giờ (107 tỷ đồng) và khu dân cư Bình Trưng Đông (97 tỷ đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu FDC đang giao dịch quanh mức 12.500 đồng/cổ phiếu, giảm 26% trong hơn 2 tuần.

Fideco (FDC): Nhờ điều chỉnh giảm 82% kế hoạch, 9 tháng hoàn thành 93% mục tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 2.

Nam Hạ

Trở lên trên