MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPT Telecom (FOX) lãi thêm 419 tỷ đồng quý 3, nâng tổng LNST 9 tháng lên 1.170 tỷ đồng

Trong đó riêng quý 3 FPT Telecom lãi sau thuế 419 tỷ đồng.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã chứng khoán FOX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt2.872 tỷ đồng, tăng 8,9% so với quý 3/2019. Trong khi đó tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn, chỉ 4,9% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 1,452 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Doanh thu tài chính đạt 83,5 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi trả lãi vay xấp xỉ bằng quý 3/2019 với hơn 57 tỷ đồng. Trong quý 3, chi phí bán hàng lên đến gần 320 tỷ đồng (tăng 50 tỷ đồng so với cùng kỳ) và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 636 tỷ đồng (tăng 88 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Những yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 419,2 tỷ đồng, tăng trưởng 15,8% so với quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty đạt hơn 400 tỷ đồng.

FPT Telecom (FOX) lãi thêm 419 tỷ đồng quý 3, nâng tổng LNST 9 tháng lên 1.170 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 8.311 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ và thực hiện được 70,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.462 tỷ đồng, hoàn thành 72,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.170 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.114 tỷ đồng.

FPT Telecom (FOX) lãi thêm 419 tỷ đồng quý 3, nâng tổng LNST 9 tháng lên 1.170 tỷ đồng - Ảnh 2.

FPT Telecom ghi nhận còn 465 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng, tăng 53 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, còn tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 4.670 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả đến 30/9/2020 là 7.748 tỷ đồng, giảm 219 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.953 tỷ đồng (giảm 123 tỷ đồng so với đầu năm) và vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 27 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 324 tỷ đồng.

FPT Telecom cũng ghi nhận khoản nợ xấu gần 356 tỷ đồng đến 30/9/2020, trong đó giá trị có thể thu hồi hơn 30 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trong kỳ ghi dương hơn 1.806 tỷ đồng còn lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư ghi âm 1.137 tỷ đồng, lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính ghi âm 626 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 595 tỷ đồng.

Nguyên Phương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên