MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPT Telecom (FOX) lãi thêm 490 tỷ đồng quý 4, nâng tổng LNST cả năm lên trên 1.900 tỷ đồng

FPT Telecom (FOX) lãi thêm 490 tỷ đồng quý 4, nâng tổng LNST cả năm lên trên 1.900 tỷ đồng

FPT Telecom còn khoản tiền hơn 11.200 tỷ đồng mang đi gửi ngân hàng.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã chứng khoán FOX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.455 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy vậy tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 20,7% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.617 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 160 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với cùng kỳ. Còn chi phí tài chính cũng tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 80 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay đã hơn 61 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ghi nhận hơn 706 tỷ đồng, tăng 166 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm được 150 tỷ đồng, xuống còn 376 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 FPT Telecom lãi sau thuế gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt 490 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 457 tỷ đồng.

FPT Telecom (FOX) lãi thêm 490 tỷ đồng quý 4, nâng tổng LNST cả năm lên trên 1.900 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 12.686 tỷ đồng, tăng 10,6% so với doanh thu đạt được năm 2020, trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 11.800 tỷ đồng. Trừ chi phí vốn, FPT Telecom còn lãi gộp 6.088 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 496 tỷ đồng, tăng 142 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó thu lãi tiền gửi hơn 445 tỷ đồng, số còn lại là lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính giảm được 45 tỷ đồng xuống mức 300 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lãi vay 220 tỷ đồng, số còn lại là lỗ chênh lệch tỷ giá.

BCTC ghi nhận tính đến 31/12/2021 FPT Telecom có khoản tiền và tương đương tiền 375 tỷ đồng (giảm 255 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó có 273 tỷ đồng là tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng, 101 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn có 11.236 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, tăng 4.630 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Tổng nợ phải trả đến hết năm 2021 tăng 3.760 tỷ đồng so với đầu năm, lên 14.760 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 9.072 tỷ đồng (tăng gần 3.550 tỷ đồng so với đầu năm), còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 744 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Chi phí bán hàng trong năm tăng 361 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 1.961 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm được 226 tỷ đồng xuống còn 1.933 tỷ đồng.

Kết quả, cả năm 2021 FPT Telecom báo lãi trước thuế 2.395 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu lãi được giao cho cả năm (2.380 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 1.916 tỷ đồng, tăng 15,1% so với số lãi 1.664 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.820 tỷ đồng.

FPT Telecom (FOX) lãi thêm 490 tỷ đồng quý 4, nâng tổng LNST cả năm lên trên 1.900 tỷ đồng - Ảnh 2.
https://cafef.vn/fpt-telecom-fox-lai-them-490-ty-dong-quy-4-nang-tong-lnst-ca-nam-len-tren-1900-ty-dong-20220127105537204.chn

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên