MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gánh nặng chi phí lãi vay, Sao Mai Group (ASM) báo lãi 574 tỷ đồng cả năm, giảm 30% so với cùng kỳ

Gánh nặng chi phí lãi vay, Sao Mai Group (ASM) báo lãi 574 tỷ đồng cả năm, giảm 30% so với cùng kỳ

Trong năm, doanh thu bán thức ăn cho cá giảm đến 20% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group – mã chứng khoán ASM) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu đạt 3.660 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng tương ứng giảm 2,9% so với cùng kỳ, trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí giá vốn đến 4,9% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 373 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt trên 10%.

Trong quý doanh thua tài chính giảm 13 tỷ đồng, xuống còn hơn 62 tỷ đồng còn chi phí tài chính lại tăng hơn 13 tỷ đồng, lên 138 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 68 tỷ đồng.

Do vậy, trừ các chi phí phát sinh, quý 4/2020 Sao Mai Group đạt 143,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 33,3% so với quý 4/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 119 tỷ đồng.

Gánh nặng chi phí lãi vay, Sao Mai Group (ASM) báo lãi 574 tỷ đồng cả năm, giảm 30% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu thuần đạt 12.566 tỷ đồng, giảm 11,7% so với năm trước đó. Tuy nhiên nhờ tiết giảm chi phí giá vốn, nên lợi nhuận gộp xấp xỉ bằng cùng kỳ, đạt 1.360 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,8%.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu thức ăn cho cá đạt 5.328 tỷ đồng, đóng góp đến 42% tổng doanh thu nhưng cũng giảm, gần 20% so với năm trước. Mảng điện mặt trời mang lại 515 tỷ đồng doanh thu, hơn gấp đôi cùng kỳ và đóng góp khoảng 4% tổng doanh thu. Doanh thu xuất khẩu cá đạt 2.828 tỷ đồng, cũng giảm hơn 19% so với năm trước và đóng góp khoảng 22% tổng doanh thu cả năm.

Gánh nặng chi phí lãi vay, Sao Mai Group (ASM) báo lãi 574 tỷ đồng cả năm, giảm 30% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Đáng chú ý, trong năm, chi phí tài chính ghi nhận 533 tỷ đồng, gần gấp đôi so với con số 275 tỷ đồng ghi nhận năm 2019, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. Tính đến hết năm 2020 Sao Mai Group còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.950 tỷ đồng (tăng hơn 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.427 tỷ đồng (tăng hơn 700 tỷ đồng so với đầu kỳ). Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn 8.377 tỷ đồng. Trong khi đó công ty có khoản tiền gửi ngắn hạn hơn 290 tỷ đồng và gần 1.430 tỷ đồng tiền gửi các kỳ hạn khác.

Gánh nặng chi phí lãi vay, Sao Mai Group (ASM) báo lãi 574 tỷ đồng cả năm, giảm 30% so với cùng kỳ - Ảnh 3.

Kết quả, năm 2020 Sao Mai Group đạt gần 574 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 30% so với lợi nhuận đạt được năm 2019 và mới chỉ thực hiện được 66% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Gánh nặng chi phí lãi vay, Sao Mai Group (ASM) báo lãi 574 tỷ đồng cả năm, giảm 30% so với cùng kỳ - Ảnh 4.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên