MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gelex bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên, 7 lãnh đạo chủ chốt được mua hơn 7 triệu cổ phiếu

Giá bán 12.000 đồng/cp, bằng 60% so với thị giá hiện nay là 20.000 đồng/cp.

HĐQT Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, GEX) vừa công bố quyết nghị liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ. Chi tiết, tổng số cổ phiếu quỹ Công ty dự bán cho người lao động theo chương trình ESOP là 12 triệu đơn vị, tương đương 2,55% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Đối tượng mua là cán bộ nhân viên của GEX và một số đơn vị thành viên của GEX, giá bán 12.000 đồng/cp - thấp hơn so với thị giá hiện nay là 20.000 đồng/cp.

Có tổng cộng 55 người được mua cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP. Trong đó, 7 thành viên HĐQT, Ban điều hành được mua tổng cộng 7,05 triệu cổ phiếu.

Số lượng người quản lý, cán bộ quản lý chủ chốt tại một số công ty thành viên là 27 người, được mua 3,98 triệu cổ phiếu. Còn lại, 21 cán bộ được xem xét quy hoạch là cán bộ nguồn hoặc nhân sự chủ chốt được đào tạo và phát triển lâu dài với hệ thống Gelex được mua 970.000 cổ phiếu.

Cổ phiếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này và giải tỏa dần theo lộ trình cùng tỷ lệ như sau: 20% số cổ phiếu sẽ được mua giải tỏa sau 6 tháng, 20% sẽ được giải tỏa sau 1 năm, 20% giải tỏa sau 2 năm và 40% còn lại được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Thời gian thực hiện sau khi được chấp thuận bởi UBCKNN, dự kiến trong quý 4/2020 - quý 1/2021. Tổng giá trị Công ty thu về dự kiến 144 tỷ đồng.

Gelex bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên, 7 lãnh đạo chủ chốt được mua hơn 7 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Động thái đáng quan tâm gần đây, đầu tháng 10/2020, GEX đã chính thức chào mua thành công gần 95 triệu cổ phiếu Viglacera (VGC), nâng tổng tỷ lệ sở hữu từ 24,96% lên 46,15%. Để sở hữu chi phối 51% theo mục tiêu đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, GEX sẽ cần phải mua thêm 4,85% và theo Luật Chứng khoán sửa đổi, GEX không cần phải thực hiện chào mua công khai.

Song song, GEX cũng đã tiến cử ông Lương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT GEX – làm Phó Tổng Giám đốc của Viglacera kể từ ngày 1/10/2020. Trong đó, GEX và Viglacera đang triển khai các thủ tục pháp lý để mở rộng dự án 100ha tại Tây Ninh lên 600 ha, đã mua khu công nghiệp Long Sơn 800 ha tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tri Túc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên