MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gelex chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%

Sau khi phát hành, vốn điều lệ mới của Tổng công ty dự kiến tăng lên mức 4.065 tỷ đồng.

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam- Gelex (GEX: HoSE) đã công bố nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017. Theo đó, công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá ( 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng kí cuối cùng nhận cổ tức là ngày 17/08/2018. Cổ tức sẽ được thanh toán trong ngày 31/08.

Cũng trong lần chốt quyền này, Gelex sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Công ty dự định phát hành thêm 67,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 20% (Cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu). Nguồn vốn cho đợt phát hành sẽ lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ mới của Gelex sẽ tăng lên mức 4.065 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Gelex đạt trên mức 6.200 tỷ đồng và mang về 528 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ phiếu GEX đã có sự hồi phục tương đối tốt trong thời gian vừa qua. Trong vòng 1 tháng, GEX tăng 20% từ vùng giá 30.000 đồng/cp lên 36.000 đồng/cp.  

Gelex chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30% - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu GEX trong 3 tháng qua

Gelex đang tập trung vào các mảng hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh tiện ích như năng lượng và sản xuất, cung cấp nước sạch, hoạt động logistics, hoạt động về lĩnh vực bất động sản...Trong đó, hoạt động sản xuất thiết bị điện là mảng cốt  lõi và chủ lực. 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị điện là 5.147 tỷ đồng, chiếm 83% tổng doanh thu của Tổng công ty.

Gelex đặt mục tiêu đạt 15.000 tỷ đồng doanh thu và 1.820 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2018.

Sau quá trình tái cơ cấu, hoạt động sản xuất thiết bị điện của công ty đang được "dồn" về cho công ty con là Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric) quản lý. Đây là công ty do Gelex nắm giữ 100% vốn. Các sản phẩm của Gelex bao gồm tất cả các sản phẩm trong ngành điện từ Cao thế, Trung thế đến Hạ thế, trong mảng hoạt động này, Gelex là doanh nghiệp số một của Việt Nam xét trên khía cạnh thương hiệu, qui mô doanh số cũng như dòng sản phẩm.  

Gelex chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30% - Ảnh 2.

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong những năm qua, Tổng Công ty dự kiến sẽ duy trì chính sách cổ tức ổn định 30%/năm. Cụ thể Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 cũng đã ấn định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 30%, bằng năm 2017.  

Mai Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên