MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bán các mặt hàng tăng mạnh, Khoáng sản TKV (KSV) báo lãi trước thuế trên 1.100 tỷ đồng cả năm

Giá bán các mặt hàng tăng mạnh, Khoáng sản TKV (KSV) báo lãi trước thuế trên 1.100 tỷ đồng cả năm

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 của Khoáng sản TKV đạt 947 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV- CTCP (mã chứng khoán KSV) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 3.255 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 55% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ vòn 504 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính 54 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ - đây chủ yếu là chi trả lãi vay. Tính đến 31/12/2021 Khoáng sản TKV còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.349 tỷ đồng (tăng 650 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 1.824 tỷ đồng (giảm 300 tỷ đồng so với đầu kỳ). Chi phí bán hàng 18 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 60 tỷ đồng, xuống còn 124 tỷ đồng.

Những nguyên nhân chính trên khiến cho lợi nhuận trước thuế của Khoáng sản TKV còn 318 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 248 tỷ đồng, tăng 125% so với số lãi 110 tỷ đồng đạt được quý 4/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 206 tỷ đồng.

Giá bán các mặt hàng tăng mạnh, Khoáng sản TKV (KSV) báo lãi trước thuế trên 1.100 tỷ đồng cả năm - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 8.810 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm chi phí vốn, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.913 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Trừ các chi phí phát sinh khác, năm 2021 Khoáng sản TKV lãi trước thuế 1.128 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng đột biến gấp 4,6 lần cùng kỳ, lên 947 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 700 tỷ đồng. EPS đạt 3.502 đồng.

Giải trình nguyên nhân doanh thu, và đặc biệt là lợi nhuận tăng trưởng mạnh, Khoáng sản TKV cho biết do năm 2021 vừa qua giá bán bình quân các sản phẩm chính của công ty mẹ như đồng tấm, vàng bạc và các sản phẩm của công ty con như phôi thép, kẽm thỏi đều tăng cao so với cùng kỳ. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận tăng mạnh.

Lượng hàng tồn kho đến cuối năm 2021 còn 3.926 tỷ đồng, tăng 2.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó chủ yếu tăng giá trị tổn kho thành phẩm và chi phí SXKD dở dang.

https://cafef.vn/gia-ban-cac-mat-hang-tang-manh-khoang-san-tkv-ksv-bao-lai-truoc-thue-tren-1100-ty-dong-ca-nam-20220128162815952.chn

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên