MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tính đến cuối tháng 6, Đồng Nai giải ngân hơn 3.300 tỷ đồng thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư dự án sân bay Long Thành

26-08-2021 - 17:30 PM | Bất động sản

Tính đến cuối tháng 6, Đồng Nai giải ngân hơn 3.300 tỷ đồng thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư dự án sân bay Long Thành

UBND Tỉnh Đồng Nai đã giải ngân hơn 3.300 tỷ đồng trong tổng vốn hơn 9.100 tỷ đồng kế hoạch thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Con số này đạt 28,7% kế hoạch. Trong đó, năm 2019, Đồng Nai thực hiện giải ngân nguồn vốn hơn 1.100 tỷ đồng. Con số này của năm 2020 là hơn 6.100 tỷ đồng.

Dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là khu tái định cư dành cho người dân bị thu hồi đất phục vụ xây dựng dự án sân bay Long Thành. Tổng diện tích khu vực này là hơn 280 ha, quy mô dân cư trên 28.500 người. Hiện mới giải ngân được 17,9% kế hoạch năm 2021.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, luỹ kế vốn đã bố trí cho dự án từ năm 2018-2020 là 22.855,035 tỷ đồng.

Cụ thể: năm 2018 là 4.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.990 tỷ đồng, năm 2020 là 6.705,035 tỷ đồng, năm 2021 là 4.600 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến tháng 7/2021, dự án đã giải ngân 10.690 tỷ đồng, đạt 46,77% kế hoạch đã giao. Trong đó, kế hoạch năm 2021 mới giải ngân đạt 835,674 tỷ đồng, đạt 17,93%.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến ngày 31/12/2021 cho dự án thành phần thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Long Thành nguồn vốn hơn 5,3 ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành từ năm 2019 để địa phương thực hiện chi trả phần bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có đất bị thu hồi trong vùng dự án Sân bay Long Thành. 

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Long Thành có nhiệm vụ định kỳ hằng tháng, quý và cả năm phải gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Đến cuối tháng 6/2021, các cơ quan liên quan đã thực hiện giải ngân nguồn vốn hơn 3.300 tỉ đồng trong tổng vốn hơn 9,1 ngàn tỷ đồng được giao đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành, đạt hơn 28,7% kế hoạch.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để xây dựng Sân bay Long Thành, Nhà nước phải thu hồi 5.000 ha đất, trong đó có gần 2.000 ha đất của các tổ chức, diện tích còn lại do hơn 5.500 gia đình quản lý, sử dụng. Đến nay, phần đất của tổ chức đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đối với đất gia đình, đã phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ cho gần 3.500 hộ với diện tích hơn 1.500 ha.

Dự án xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 được chia làm 4 dự án thành phần. Giai đoạn 1, sân bay Long Thành được đầu tư xây dựng 1 đường băng, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Để đạt mục tiêu trên, trong giai đoạn 1, Sân bay Long Thành được đầu tư đường băng dài 4.000 m, rộng 75 m cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ bảo đảm cho các loại máy bay hoạt động; xây dựng đài kiểm soát không lưu cao khoảng 123 m.

Bảo Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên