MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch

29-09-2022 - 14:19 PM | Bất động sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nội dung Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ đã thống nhất dự thảo Báo cáo của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch - Ảnh 1.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan về thông tin, số liệu báo cáo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ; báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021 - 2025 cũng như những năm tiếp theo,

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, sẽ giảm 30% tiền thuê đất , mặt nước của năm 2022 đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo Ninh Phan

Tiền phong

Trở lên trên