MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa năm 2020 phải sửa Luật Đất đai

11-06-2019 - 17:16 PM | Bất động sản

Quốc hội yêu cầu giữa năm 2020 phải trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai...

Không đồng ý rút khỏi chương trình theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội chỉ cho lùi hai kỳ họp và yêu cầu giữa năm 2020 phải trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Chiều 11/6 Quốc hội đã thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh năm 2019, đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 ba dự dự án luật và một dự án pháp lệnh.

Gồm, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Một pháp lệnh là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Thời gian trình một số dự án cũng được điều chỉnh. Cụ thể, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (lùi từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9).

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được lùi từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai lùi từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 9.

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội quyết định đưa ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Liên quan đến dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, một số ý kiến của đại biểu đề nghị bổ sung vào chương trình nghị quyết thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nội dung này khá phức tạp, liên quan chặt chẽ đến việc sửa đổi Luật Đất đai. Theo dự kiến chương trình, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Do đó, không cần thiết phải thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai mà Chính phủ cần tập trung chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai hiện hành, đánh giá tác động các chính sách cần sửa đổi để xây dựng dự án Luật trình Quốc hội, ông Định nói.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật cũng cho biết, ngày 30/5/2019, Chính phủ đã có tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về việc thi hành Luật Quy hoạch và các luật có liên quan đến quy hoạch ngay tại kỳ họp này.

Ngày 4/6/, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp thảo luận về nội dung tờ trình. Ngày 6/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc họp do Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các phó chủ tịch Quốc hội, các Phó thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì với lãnh đạo các bộ, cơ quan có liên quan bàn giải pháp cụ thể.

Các ý kiến đều thống nhất để khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, đề nghị Quốc hội giao Chính phủ quyết liệt triển khai các giải pháp phù hợp, bảo đảm việc thực hiện Luật. Trong quá trình thực hiện thực sự có khó khăn, vướng mắc thì cần tổng hợp, đánh giá kỹ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có hướng và giải pháp xử lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nếu không xử lý được mới trình Quốc hội ban hành nghị quyết.

Theo Nguyễn Lê

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên