MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Đô (HDG): Quý 4 lãi 153 tỷ đồng cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ

16-02-2017 - 13:52 PM | Doanh nghiệp

Lũy kế cả năm 2016, Hà Đô (HDG) lãi ròng 203 tỷ đồng tăng 65% so với cùng kỳ và hoàn thành vượt 2% kế hoạch đã đề ra.

Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) đã công bố BCTC quý 4/2016 với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, riêng quý 4/2016 doanh thu thuần tăng mạnh đạt 1.179,6 tỷ đồng tăng cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ do tăng mạnh doanh thu kinh doanh bất động sản và kinh doanh bán điện, nhờ giá vốn hàng bán tăng chậm hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 392 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 57 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 15 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng chi phí tài chính cũng tăng cao do gánh nặng chi phí lãi vay, đáng chú ý chi phí bán hàng đội lên tới 132,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ phát sinh chưa đến 1 tỷ đồng. Kết quả HDG lãi ròng 152,6 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 28 tỷ đồng cùng 2015.

Lũy kế cả năm 2016, HDG đạt hơn 1983 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so cùng kỳ và bằng 86% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 203 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2015 và đã hoàn thành vượt 2% kế hoạch LNST.

Đáng chú ý hơn là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HDG trong năm 2016 âm gần 894,8 tỷ đồng, nguyên nhân do các khoản phải thu tăng thêm 410 tỷ đồng và giá trị hàng tồn kho tăng tới 1.485 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại thời điểm 31/12/2016, nợ ngắn hạn của HDG gần 2.633 tỷ đồng, tăng hơn 1.567 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó người mua trả tiền trước tăng 706 tỷ đồng và vay ngắn hạn tăng thêm 664 tỷ đồng, ở mức 790 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì vay nợ dài hạn của HDG cuối kỳ cũng tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so đầu năm, ở mức 1.811 tỷ đồng.

Nhìn chung có thể đánh giá năm 2016 là là một năm kinh doanh thành công của công ty, Sang năm 2017 HDG đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.812,1 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với năm 2016, trong đó, công ty mẹ với sản lượng đầu tư tăng trưởng 209%, sản lượng thu hồi vốn tăng trưởng 61%.

Công ty cho biết trong năm nay, tập đoàn tiếp tục phát triển bền vững, hài hòa đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn hạn vào ba lĩnh vực chính: bất động sản, năng lượng và xây lắp, bám sát các nội dung theo kế hoạch; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thiết kế, áp dụng công nghệ mới giảm giá thành, tăng năng suất lao động; Tìm kiếm các dự án M&A; Đẩy mạnh công tác quan hệ nhà đầu tư, tăng thanh khoản cổ phiếu,…

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hà Đô đưa ra kế hoạch dài hạn từ 2017 – 2020 với mức đầu tư tăng trưởng trung bình từ 10-15%/ năm, đẩy mạnh đầu tư thủy điện nâng công suất lên 200 MW vào năm 2020, nhận thầu xây lắp tăng trưởng từ 10 – 20%/ năm và tầm nhìn 2021 – 2030 với tốc độ tăng trưởng trung bình 10%/năm, tăng cường phát triển dịch vụ quản lý nhà và tích cực hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội đầu tư ra nước ngoài, nghiên cứu phát triển ngành nghề mới như công nghệ giao thông và sản xuất thương mại,…

Minh Anh

HSX

Trở lên trên