MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội bãi bỏ 57 thủ tục hành chính

Đây là thông tin được đưa ra trong Báo cáo số 87/BC-UBND của UBND TP. Hà Nội về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý I-2018 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong quý I/2018, chất lượng kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố được nâng cao, hiệu quả và thiết thực.

Việc xây dựng sáng kiến cải cách TTHC được tăng cường; việc rà soát đơn giản hóa TTHC, công bố, công khai đúng quy định tạo điều kiện cho việc tiếp cận, thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân.

Qua rà soát, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố - đã ban hành 4 quyết định công bố TTHC thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; thông tin và truyền thông; y tế; tư pháp. Theo đó, có 2 TTHC ban hành mới; 28 TTHC sửa đổi, bổ sung; 57 TTHC bị bãi bỏ.

100% các quyết định công bố TTHC sau khi ban hành, đã được thành phố công khai theo quy định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia với Cổng thông tin điện tử của thành phố.

Cũng trong quý I/2018, công tác chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời, đồng bộ, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC ở các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục được kiện toàn, bố trí sắp xếp và được hỗ trợ kinh phí đầy đủ.

Việc giải quyết TTHC được các cấp, các ngành quan tâm, nâng cao chất lượng, hạn chế hồ sơ quá hạn; việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính, thực hiện TTHC đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, chính xác…

Theo Đ.P

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên