MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội sắp mở rộng đường Nguyễn Tuân

09-01-2019 - 17:54 PM | Bất động sản

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 7084/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Tuân (đoạn từ đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao đường Nguyễn Trãi), tỷ lệ 1/500 tại quận Thanh Xuân.

Theo Quyết định, chiều dài tuyến đường khoảng 720m; điểm đầu tuyến tại nút giao với đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân; điểm cuối tuyến tại ngõ 162 đường Nguyễn Tuân. Đây là đường cấp khu vực có bề rộng mặt cắt ngang đường điển hình rộng B=21m gồm lòng đường 2x7,5m=15m và vỉa hè rộng 2x3m=6m.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường xác định phù họp với đoạn tuyến đường đã xây dựng và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường Nhân Chính đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, cụ thể sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết họp nội suy, được xác định trực tiếp trên bản vẽ, đảm bảo khớp nối với các chỉ giới đường đỏ đã cung cấp trong khu vực.

Các nút giao với các đường ngang theo quy hoạch được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường phù họp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch -Kiến trúc chịu ừách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao UBND quận Thanh Xuân chủ trì, phối họp với Sở Quy hoạch - Kiến Trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giói đường đỏ tuyến đường được UBND TP phê duyệt. Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

Bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc giới cho các đơn vị liên quan để phục vụ công tác quản lý xây dựng tuyến đường theo quy hoạch. Tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt; Kiểm tra xử lý các trường họp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch thu hồi, sử dụng các ô đất dọc hai bên tuyến đường không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo quy định tại các Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư đường giao thông mới trên địa bàn TP Hà Nội và số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 15/201 l/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND TP đồng thời trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường.

UBND TP Hà Nội giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường có sự thay đổi so với hồ sơ chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Tuân (đoạn từ đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao đường Nguyễn Trãi) được phê duyệt kèm theo Quyết định này.

Tuấn Minh

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên